Twitter disclaimer Belgian

Deze berichten zijn louter bedoeld ter informatie en vormen geen advies of aanbeveling tot het verrichten van een belegging. De groep Euronext is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de juistheid of volledigheid van deze berichten.