Warrants op Euronext Brussel

Uitgebreid offer Warrants en Certificaten op Euronext Brussels
Om de beleggers nog meer flexibiliteit te geven bij het beheer van hun portefeuille heeft Euronext Brussels een afzonderlijk segment ingericht waarop warrants en certificaten kunnen worden genoteerd. Binnen de NYSE Euronext groep wordt dit segment voortaan aangeduid met de naam ‘Spring’.

Vandaag noteren op dit segment reeds meer dan 650 producten, waaronder meer dan 450 warrants, en meer dan 200 zogenaamde Speeders, allen uitgegeven door Commerzbank.

Voordelen
Het grote voordeel van dergelijke instrumenten is het feit dat zij de belegger toelaten om met een geringe inleg ten volle te profiteren van de door hem verwachte koersbeweging in de onderliggende waarde, het zogenaamde hefboomeffect. Daarenboven is het risico, met andere woorden het maximale verlies, bij deze poducten beperkt tot de inleg, wat niet bij alle hefboomproducten het geval is.

Naast de mogelijkheid om ten volle te anticiperen op ingeschatte koersbewegingen, lenen deze producten zich ook zeer goed om een portefeuille te beschermen tegen waardevermindering in woelige tijden. 

Warrants
Warrants zijn financiële instrumenten waarbij de koper, tegen betaling van een premie, het recht verwerft om een onderliggend beleggingsinstrument te kopen (call-warrant), of te verkopen (put-warrant) tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs), en dit tot een vastgestelde datum (de expiratiedatum). 

Speeders
Speeders bieden eveneens de mogelijkheid om met beperkte inleg ten volle te participeren in de verwachte stijging (Speeder-long) of de daling (Speeder-short) van een bepaalde onderliggende waarde. Anders dan bij de warrants hebben Speeders geen expiratiedatum en blijven zij bestaan zolang het stop-loss niveau niet wordt bereikt. Speeders worden automatisch beëindigd als de onderliggende waarde een bij de uitgifte vastgestelde koers (stop-loss of knock-outgrens) bereikt of doorbreekt. In dat geval loopt het product voortijdig af. 

Handelen
Omdat al deze instrumenten op de beurs worden genoteerd kan de belegger ze net zo eenvoudig verhandelen als aandelen. Liquiditeit in de producten wordt gegarandeerd door de uitgever

Verklaring naamgeving algoritme voor warrants en speeders genoteerd op Easynext Brussels
De naamgeving van het algoritme is als volgt samengesteld:

  • De naam bestaat telkens uit 18 karakters (spaties inbegrepen)
  • De eerste 4 of 5 posities zijn een afkorting (de Mnemo code of de Reuters code) van de onderliggende waarde
  • Het eerste getal na de afkorting is de uitoefenprijs
  • De eerste letter of de twee eerste letters na de uitoefenprijs verwijzen naar de aard van het product : "NR" staat voor plain vanilla warrant; "T" voor een Turbo/speeder
  • De tweede of de derde letter duidt aan of het een call of een put is. Voorbeeld : "NRP" staat voor plain vanilla put warrant; "NRC" staat voor plain vanilla call warrant; "TL" staat voor Turbo long
  • De volgende 4 karakters verwijzen naar de vervalmaand en het vervaljaar. Voorbeeld : 0908 betekent dat in september 2008 het product zal vervallen. Voorbeeld : "OPEN" betekent dat het product geen vaste expiratiedatum heeft maar een open einde
  • De laatste letter duidt de emittent aan van het product. Voorbeeld : "Z" staat voor Commerzbank AG

Voorbeeld 1: AEGON   8NRC0908Z
AEGON =  naam van de onderliggende waarde, in dit geval “Aegon”
8 =  uitoefenprijs 
NRC =  symbool voor “plain vanilla Call warrant”
0908 =  deze warrant vervalt in september 2008
Z =  werd uitgegeven door Commerzbank

Voorbeeld 2: CAC40   4400NRP1208C
CAC40 =  naam van de onderliggende waarde, in dit geval de “CAC40 index”
4400 =  uitoefenprijs 
NRP =  symbool voor “plain vanilla Put warrant”
1208 =  deze warrant vervalt in december 2008
C =  werd uitgegeven door Citigroup Global Markets Deutschland AG

Voorbeeld 3: AGFA   4.5TL OPENZ
AGFA =  naam van de onderliggende waarde, in dit geval “Agfa-gevaert”
4.5 =  uitoefenprijs 
TL =  symbool voor “Turbo Long”
OPEN =  deze speeder/turbo heeft geen vaste vervaldatum
Z =  werd uitgegeven door Commerzbank

Voorbeeld 4: DAX   6500TL OPENZ
DAX =  naam van de onderliggende waarde, in dit geval de “DAX index”
6500 =  uitoefenprijs 
TL =  symbool voor “Turbo Long”
OPEN =  deze speeder/turbo heeft geen vaste vervaldatum
Z =  werd uitgegeven door Commerzbank 

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM