Warrants

Wat zijn Warrants?
Warrants zijn financiële instrumenten die meestal worden uitgegeven door een bank. De koper van de warrant verwerft het recht om een onderliggend actief te kopen (call-warrant), of te verkopen (put-warrant) tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs), en dit tot een vastgestelde datum (de expiratiedatum). Hiervoor betaalt de koper een premie.

De belangrijkste kenmerken van warrants
Omdat de premie die men betaalt bij de aankoop van een warrant slechts een gedeelte van de waarde van het onderliggende bedraagt, zal het rendement van deze aankoop merkelijk hoger of lager liggen dan het rendement dat men bekomt door rechtstreekse investering in de onderliggende activa. Men spreekt van een hefboomeffect.

De transactiekosten zijn dezelfde als voor het aan- en verkopen van aandelen.

Waarom warrants gebruiken

  • Een hefboompositie te verkrijgen op een onderliggend financieel instrument
  • Zijn portefeuille te beschermen tegen waardevermindering
  • Een portefeuille te diversifiëren

Nuttige links 
www.euronext.com

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM