Opties

Wat is een optie?
Opties zijn afgeleide producten verhandelbaar via een optiebeurs door bemiddeling van een bank, beursvennootschap of broker.

Bij elke optietransactie zijn twee partijen betrokken: de koper en de verkoper of schrijver van de optie. De koper van een optie verkrijgt het recht om een financieel instrument (onderliggende waarde) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs (uitoefenprijs) en tot een afgesproken tijdstip in de toekomst. Voor het verkrijgen van dit kooprecht (calloptie) of verkooprecht (putoptie) betaalt hij een premie.

De schrijver van een optie gaat een verplichting aan om de onderliggende waarde te leveren (geschreven calloptie) of af te nemen (geschreven putoptie) tegen een vastgestelde prijs en tot een afgesproken tijdstip en ontvangt hiervoor een premie.

De onderliggende waarde van een optie
De onderliggende waarde van een optie kan een aandeel zijn, maar net zo goed een index, een wisselkoers of een future.

Vlotte handel en prijzen
Om de vlotte verhandelbaarheid van opties te garanderen hebben de derivatenmarkten van NYSE Euronext een handelsmodel dat de belegger gedurende de hele handelsdag marktprijzen garandeert.

Waarom opties gebruiken
Opties zijn heel veelzijdig en bijgevolg het ideale beleggingsinstrument zowel voor de belegger die zich wenst te beschermen tegen een koersdaling als voor die belegger die het rendement van zijn portefeuille wil optimaliseren.

De vier basisstrategieën

  • Anticiperen op een koersstijging (kopen calloptie)
  • Aandelen of portefeuille beschermen tegen een koersdaling (kopen putoptie)
  • Aandelen goedkoper kopen (schrijven putoptie)
  • Extra rendement behalen op aandelen in portefeuille (gedekt schrijven calloptie)

Market makers afficheren continu bied-en laatkoersen waartegen zowel particuliere als professionele beleggers hun posities steeds kunnen openen en sluiten.

Optiestrategieën
Deze factsheet biedt u een snel overzicht van de basis optiestrategieën.
 

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM

Opties in vogelvlucht

Opties in vogelvlucht

Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen met een optie  Download brochure