Woordenlijst

Coupon

Opbrengst te innen door de houder van de obligatie (rente)

Datum van dividendgerechtigdheid

Datum vanaf wanneer de renteberekening start voor een nieuwe uitgifte van een obligatie. Deze valt over het algemeen samen met de datum van uitgifte.

Uitgever

De entiteit die de effecten, zoals bijvoorbeeld obligaties, uitgeeft. De uitgever van een obligatie kan de Staat zijn, een openbare instelling, een organisatie of een onderneming. De uitgever is de schuldenaar.

Het nominale bedrag

Wordt ook de hoofdsom genoemd en is het bedrag dat de uitgever heeft ontvangen voor elke uitgegeven obligatie. Dit nominale bedrag dient als basis voor het berekenen van de renteuitkeringen.

Eindvervaldag

Datum waarop de obligatie wordt terug betaald. De terugbetaling heeft over het algemeen plaats wanneer de obligatie volledig is afgeschreven.

Houder

De obligatiehouder is diegene die de obligatie aanhoudt, de schuldeiser.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM