Waarom kiezen beleggers voor obligaties?

Zelfs al worden obligaties met hoge kredietwaardigheid als een belegging met een grote zekerheid beschouwd, toch moet u als belegger bij uw beslissing rekening houden met de risico’s. Beleggers in obligaties wegen de voor-en nadelen van dit type beleggingsinstrument zorgvuldig af.

Hierbij een niet-exhaustieve lijst van de voor-en nadelen:

Voordelen obligaties:

 • De opbrengsten: Het merendeel van de obligaties garandeert de beleggers op regelmatige basis een vaste opbrengst. De uitgevers betalen renteuitkeringen op basis van een periodiciteit die bij de uitgifte werd vastgelegd van bedragen die vooraf gekend zijn.
 • De spreiding: Obligaties bieden de aandelenbeleggers de mogelijkheid hun beleggingsportefeuille te diversifiëren en hun eventueel neerwaarts risico te beperken. Heel  vaak is de evolutie van aandleen en obligaties immers tegengesteld.
 • De bescherming: Obligaties die een vast rendement bieden, laten de belegger toe zich in te dekken tegen economische recessie of deflatie. Anderzijds biedt inflatie gelinkt schuldpapier de belegger de mogelijkheid om zijn koopkracht te beschermen tegen inflatie; bij dit type obligaties, is de hoofdsom die gekoppeld is aan de index bij uitgifte vastgelegd.
 • De kapitalisatie: Obligaties met een zero coupon bieden de beleggers de mogelijkheid geld te sparen voor de lange termijn, zoals voor hun pensioen of het bekostigen van de scholing van hun kinderen. Dankzij de vermindering vastgelegd bij de uitgifte, kan een belegger starten met een beperkt kapitaalinleg die groeit doorheen de jaren.

Nadelen obligaties:

 • Impact op de balans: Bedrijven kunnen in gebreke blijven bij het aflossen van hun schulden. Obligaties houden immers risico’s in.
 • Een vervroegde terugbetaling: Bepaalde obligaties kunnen terugbetaald worden voor hun eindvervaldag: in dat geval betaalt de uitgever “vervroegd” uw obligatie terug. Als u een  obligatie bezit met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling en in het geval deze optie wordt uitgeoefend, krijgt u in elk geval uw initiële investering terug, evenals de gerealiseerde renteopbrengsten tot die dag; maar u mist de toekomstige renteopbrengsten die u in het andere geval wel had ontvangen.
 • Bij wijze van voorbeeld, laten we aannemen dat uw obligatie met een rentevoet van 9% voor een looptijd van 10 jaar vervroegd wordt terugbetaald na 6 jaar. Uw investering (de hoofdsom) van € 10 000 wordt u terugbetaald evenals de € 5 400 aan opgebouwde renteopbrengsten. U ontvangt echter niet de bijkomende renteopbrengsten die u zou hebben ontvangen in het geval van een belegging over een looptijd van 10 jaar.
 • Het belangrijkste punt is echter hetvolgende: indien de onderneming beslist heeft om de obligatie vervroegd terug te betalen, dan is het mogelijk dat de rentevoet op dat ogenblik lager is en dat u geen nieuwe belegging vindt voor uw kapitaal die vergelijkbaar is en die u een even hoge rente biedt dan de 9% die u ontving.
 • De inflatie: Indien de inflatie stijgt, dan daalt de waarde van de renteuitkeringen van uw obligaties. Indien u beslist uw obligatie te verkopen via de beurs om te kunnen genieten van een belegging met een hoger rendement, dan riskeert u een verlies op de hoofdsom. Inflatie gelinkte obligaties laten toe zich in te dekken tegen dit risico.
 • De verkoop voor de eindvervaldag: Indien u beslist om uw kapitaal terug te vorderen voor de eindvervaldag van de obligatie, dan loopt u het risico een bedrag terugbetaald te krijgen dat minder hoog is dan uw initiële inleg. Indien de rentevoeten stijgen, dan zal de waarde van lopende obligaties op de markt dalen: nieuw uitgegeven, gelijkaardige obligaties zullen immers hogere rentevoeten bieden dan deze van uw lopende obligaties.
  Omgekeerd geldt dat bij dalende rentevoeten de waarde van lopende obligaties zal stijgen. Om deze onzekerheid te vermijden, verkiezen de meeste beleggers om hun obligaties bij te houden tot de eindvervaldag. In dit perspectief, is het belangrijk om uw financiële planning te bepalen: u kunt aldus een obligatie kiezen die op het juiste moment afloopt.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM