Leer meer over de kredietbeoordeling

Als belegger leent u kapitaal aan de uitgever van de obligatie. Voor u is het dus uitermate belangrijk  u ervan te vergewissen dat u de hoofdsom op eindvervaldag en de rente uitgekeerd krijgt. De kredietwaardigheid is een belangrijk evaluatiecriterium, aangezien deze refereert naar de waarschijnlijkheid van de tijdige betaling door de uitgever van de renteuitkeringen en de hoofdsom.

De kredietwaardigheid heeft een invloed op de rentevoet van een obligatie.  Uitgevers met een hoge kredietwaardigheid kunnen een minder hoge rente bieden aangezien het risico op faling zeer laag is. Uitgevers van schuldpapier met een lage kredietwaardigheid zullen eerder een hogere rentevoet bieden om hun zwakkere risicoprofiel te compenseren.

De vergelijking van de kredietwaardigheid

Over het algemeen worden Staatsobligaties als de meest zekere obligaties aanzien omdat de terugbetaling bij deze gegarandeerd is door de betreffende staat.

Obligaties die worden uitgegeven door openbare besturen die verbonden zijn aan de staat worden eveneens beschouwd als een belegging met een hoge zekerheid. Hun kredietwaardigheid is over het algemeen lichtjes lager dan deze van Staatsobligaties.

Anderzijds is de kredietwaardigheid van obligaties die worden uitgegeven door private ondernemingen of lokale overheden zeer variabel. Deze types van obligaties kunnen een beoordeling krijgen die varieert van “zeer goed” tot “zeer slecht” al naargelang de financiële zekerheid van de uitgever.

De bedrijfsobligaties en obligaties van bedrijven uit de publieke sector die de mindere beoordeling krijgen worden ook wel “high yield bonds” genoemd: zij bieden inderdaad een hoge rentevoet- meer dan 10% per jaar voor sommige obligaties – in ruil voor het verhoogde risico op faling.

Hoe interpreteert u een kredietbeoordeling

De diversiteit in kredietwaardigheid tussen de bedrijfsobligaties en de obligaties van bedrijven uit de publieke sector bewijst de nood aan grondige kredietanalyse. Maar het is allesbehalve eenvoudig de solvabiliteit van een uitgever van obligaties zonder een grondige analyse van de financiële situatie van de uitgevende instelling en haar omgeving.

Heel wat beleggers vertrouwen daarom op de beoordeling van kredietbeoordelaars - zoals Standard &Poor’s (S&P), Moody’s, Fitch – die de uitgevende instellingen analyseren en deze een beoordeling toekennen. Deze beoordeling of “rating” steunt op een grondige analyse van de financiële gezondheidstoestand van de uitgever van de obligatie, wat een goed uitgangspunt biedt om de solvabiliteit en zekerheid van een mogelijke belegging in een obligatie te bepalen.

Het beoordelingssysteem van S&P wordt hieronder beschreven, wetende dat de andere grote ratingagentschappen gelijkaardige indicatoren gebruiken.

  • AAA is de hoogste beoordeling en D is de allerlaagste
  • Obligaties met een AAA, AA, A en BBB beoordeling worden beschouwd als obligaties van goede kwaliteit (“investment-grade”): deze worden beschouwd bijna zonder risico op faling.
  • Obligaties met een BB of een lagere beoordeling (inbegrepen B, CCC, CC en C) worden beschouwd als risicovolle investeringen met een hoog rendement, aangezien deze speculatieve kenmerken vertonen en het risico op faling hoger is.
  • Obligaties beoordeeld als D zijn al in een situatie van faling van de betaling.
  • De kredietbeoordelingen kunnen wijzigen door de toevoeging van een plus (+) of een min (-) teneinde een verder onderscheid te maken binnen elke categorie.
  • Het is belangrijk te onthouden dat de kredietbeoordelingen de beoordelingen blijven van een agentschap: het betreft hier geen absolute kwaliteitsreferentie. De beleggingsfondsen hebben bijvoorbeeld eigen kredietanalysten die een grondig onderzoek voeren alvorens een obligatie op te nemen in hun beleggingsportefeuille.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM