Futures

Wat is een future
Bij een future of termijncontract verplicht de koper zich ertoe een bepaalde hoeveelheid goederen aan een vastgestelde prijs en op een bepaald moment in de toekomst van de verkoper af te nemen.
Via de derivatenmarkten van NYSE Euronext zijn futures beschikbaar op indices, valuta, grondstoffen, aandelen en rentevoeten.

Hefboomwerking bij futures
Elk futurescontract werkt met een hefboom: met een beperkte waarborg (margin) belegt men in de totale waarde van het onderliggend aandeel of de index.

Bij het openen van een futurespositie bestaat de investering enkel uit de, door de broker bepaalde, margin. Deze margin dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die uit het futurescontract voortvloeien. Winsten en verliezen worden op basis van de slotkoers van de desbetreffende future van dag tot dag bijgehouden en direct in geld verrekend. Bij verlies moet de cliënt onmiddellijk de margin in contanten aanvullen.

Bijgevolg hebben futures een hoog rendementsniveau als de markt in de voorziene richting evolueert, maar betekenen ook meer risico in het andere geval.

Beleggers in futures hebben de keuze tussen twee posities:

  • Future long = engagement om te kopen
    Levert winst op bij een stijging van de onderliggende waarde
  • Future short = engagement om te verkopen
    Levert winst op bij een daling van de onderliggende waarde

Waarom futures gebruiken
Futures worden gebruikt door beleggers met een uitgesproken visie op de markt, op een specifiek aandeel, op de evolutie van de rente of op een wisselkoers. Ook met aandelen en opties kan u op koersveranderingen anticiperen maar daar zijn hogere investeringen aan verbonden.

Nuttige links

www.euronext.com

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM