Euronext Expert Markt

De markt van de Openbare Veilingen wordt Euronext Expert markt ingevolge de migratie van de fysieke veiling naar het elektronische  Universal Trading Platform (UTP) van Euronext.

Eenmaal per week, biedt de Euronext Expert Markt de mogelijkheid om te verhandelen in niet of niet langer genoteerde effecten zoals :

  • Aandelen
  • Vastgoedcertificaten
  • Obligaties
  • Kasbons

De werking

Via een tussenpersoon van deze markt (zie lijst op de site), heeft u de mogelijkheid om een effect dat u bezit te verkopen op de Expert markt, of een aankooporder door te geven op één van de aangeboden effecten. Voor meer informatie over de werking van deze markt, gelieve de organisatienota van de markt te raadplegen.

Het nut van de Euronext Expert Markt

In vergelijking met de vroegere markt van de Openbare Veilingen, biedt de Expert markt meer transparantie. Door het standaardiseren en automatiseren van het post-trade proces wordt het proces efficiënter.

www.euronext.com/expert-market

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM