De oorsprong van de Beurs


In mei 2015 koos Euronext er voor om zich te vestigen in het Markiesgebouw gelegen op een steenworp van het Centraal Station en de St. Michiels- en St. Goedelekathedraal. De geschiedenis van de Beurs van Brussel is onlosmakelijk verbonden met het Beurspaleis waarin ze meer dan 100 jaar gehuisvest was en die één van de meest iconische gebouwen blijft van de stad Brussel.

BeurspaleisHet was architect Léon Suys die de opdracht kreeg om zijn beursontwerp uit te voeren. Hij had al bekendheid verworven met zijn ontwerpen voor o.a. de thermische baden van Spa. Het was in de eerste plaats de bedoeling van de Brusselse stadsautoriteiten om de economische activiteiten van het centrum te doen heropleven. Ze wilden tevens de stadskern vernieuwen door de Zenne te overkappen en zo overstromingen te vermijden. Ook wilden ze een nieuwe centrale laan van Noord naar Zuid, naar het voorbeeld van Parijs. Dit werd de huidige Anspachlaan met één vertakking naar de huidige E. Jacqmainlaan en een andere vertakking naar de A. Maxlaan. Centraal in deze stadskernvernieuwing moest het Beurspaleis ingepast worden dat zo het kloppend hart van Brussel zou worden. Het Beurspaleis werd gebouwd op de resten van het 13de-eeuws Minderbroederklooster. De ruïnes ervan kan men trouwens nog bezichtigen in het ondergrondse museum in de Beursstraat.

Het gebouw werd neergezet in neo-palladiaanse stijl, naar het voorbeeld van de bekende Renaissancearchitect Andrea Palladio. Deze stijl was in de 19de eeuw erg in trek bij overheidsopdrachten en kenmerkt zich door o.a. het teruggrijpen naar elementen van de antieke oudheid zoals het gebruik van Korinthische zuilen, de koepel, het fronton, het uitzicht van een tempel enz. Men vindt dit ook terug in de plattegrond van de Beurs die de vorm heeft van een Latijns kruis. Daarenboven wordt het gebouw extra in de kijker gezet door middel van royale decoratie en allegorische voorstellingen met de bedoeling de destijds “zakelijke” bourgeoisie te behagen.

Ook opmerkelijk aan het beursgebouw zijn de twee monumentale leeuwen aan weerszijden van de inkom aan de zuilengalerij die de statige trap lijken te bewaken. Deze leeuwen stellen de Natie voor - de ene met de kop omhoog, de andere met gekromde rug. Met een beetje verbeelding zou men ook kunnen spreken van de Belgische versie van de bekende bears & bulls. De eerste staat symbool voor de “hausse”, de tweede voor de “baisse” van de markten.

Bij het binnenkomen van de beurs, vallen de vier kariatiden meteen op. Ze zijn van de hand van Rodin maar gesigneerd door Antoine Joseph Van Rasbourgh. Ze ondersteunen de glazen overkapping en symboliseren de Bescherming, de Handel, de Kunst en de Overwinning. De twee putti erboven dragen de wereld.

Op de beursvloer dateren de corbeilles en de oude krijtborden nog van een lang vervlogen tijd. Deze corbeilles (of korven) waren een handig verzamelpunt voor effectenmakelaars en afgevaardigden van de beurshuizen. Elke dag ontstond er immers een geanimeerde handel waarbij effectenmakelaars hun beursorders al roepend doorgaven – vandaar de term roephandel of criée. De eerste koers werd vastgelegd door de beurscommissaris. De koersen van het aandeel werden dan door een coteur (of noteerder) met een krijtje op het koersenbord geschreven. In 1989 kwam er een einde aan dit systeem omdat de beursautoriteiten hun markten wilden moderniseren in navolging van Londen en Parijs.

Brussel koos voor een gedecentraliseerd systeem waarbij de effectenmakelaars hun beursorders via computer vanuit hun kantoor konden doorgeven. Op 24 januari 1989 ging het Computer Assisted Traded System (CATS) van start - het eerste elektronische handelssysteem waarop de termijnhandel werd geautomatiseerd. Aan-en verkooporders worden door de computer aan elkaar gekoppeld. Bij de start werden enkel GIB, Solvay en Tractebel verhandeld via dit systeem. Week na week werden alle op de termijnmarkt genoteerde aandelen overgebracht op schermenhandel. Pas in 1996 werd de volledige contantmarkt geautomatiseerd! Zo verloor de Beurs haar rol als ontmoetingsplaats voor al deze wisselagenten. De drukke beursvloer waar honderden wisselagenten, afgevaardigden en commissarissen elkaar verdrongen, werd voorgoed verleden tijd.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM