De Beursmarkten

Van 1801 tot 1867

Het Franse bewind

De effectenmakelaar was in deze periode een ministerieel ambtenaar die als enige het voorrecht genoot om openbare effecten te verhandelen die in aanmerking kwamen voor een notering (deze situatie bleef in Frankrijk onveranderd van kracht tot 1987). Daar stond wel tegenover dat de makelaar niet voor eigen rekening mocht verhandelen.

Van 1867 tot 1935

Het liberaal systeem

De liberale filosofie die deze periode kenmerkte, maakte dat het beroep van de effectenmakelaar en de oprichting van effectenbeurzen volkomen vrij waren. De enige beperking in die tijd bestond erin dat de gemeenteautoriteiten moesten instaan voor de ordehandhaving in de beurs, iets wat overigens voor elke publieke bijeenkomst geldt. In werkelijkheid evenwel, werd deze bevoegdheid van hetgemeentebestuur sterk beperkt door de ruime interpretatie van dit onderwerp in de reglementen van bepaalde effectenbeurzen. Dit was zeker het geval voor de Effectenbeurs van Brussel.

Van 1935 tot 2000

Het Koninklijk Besluit nr. 84 van 30 januari 1935

Het totale gebrek aan reglementering in de voorgaande periode en vooral de grote internationale crisis van de jaren 1929-1935, leidde tot een eerste poging om door middel van een koninklijk besluit het beroep van de effectenmakelaar te reglementeren. Dit was slechts een onderdeel van een ruimer plan dat de heropleving van de economie en de kapitaalmarkten tot doel had.

Het Koninklijk Besluit nr. 61 van 10 november 1967

Dit koninklijk besluit kwam tot stand onder een regering met speciale volmachten en werd geïnspireerd door een gouvernementele commissie die beter gekend is als de Commissie De Voghel. De opdracht van deze commissie was het onderzoek naar de financieringsproblemen van de economische expansie.

De wet van 4 december 1990

Afkondiging van de wet op de financiële transacties en de financiële markten (wet van 4 december 1990, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1990). Initiatiefnemer tot deze hervormingswet was de Heer Philippe Maystadt, Minister van Financiën. Het hoofddoel van deze wet was de modernisering en de versterking van de concurrentiekracht van de Belgische beurzen op wereldvlak.

De wet van 6 april 1995

Via deze wet werd onder andere de Belgische wetgeving aangepast aan de Europese Beleggingsrichtlijn die Europese erkende financiële makelaars of bankiers toelaat actief te zijn op elke Europese beursmarkt. Het management en de controle op de beursmarkten werd aan een onafhankelijk Directiecomité toevertrouwd.

Het Koninklijk Besluit van 11 april 1999

Oprichting van Brussels Exchanges (BXS) bestaande uit de drie vennootschappen Belfox, Beurs van Brussel en CIK.

Het Koninklijk Besluit van 17 september 2000

Met dit koninklijk besluit verkreeg BXS toestemming om te fuseren met ParisBourse en Amsterdam Exchanges tot Euronext, de eerste pan-Europese beurs.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM