Het Beursgebouw

Het Beursgebouw te Brussel

De Openbare Fondsenbeurs van Brussel werd opgericht bij decreet van 19 Messidor jaar IX (8 juli 1801). Voor de onderbrenging ervan wees de Franse regering het vroegere Augustijnenklooster op de Wolvengracht aan.

Na de verkoop van de kloostergebouwen mochten de bijeenkomsten van de Beurs gehouden worden in de Munt, maar toen deze in 1820 opnieuw in gebruik werd genomen, huurden de wisselagenten een huis in de Willemstraat die nu Leopoldstraat heet.

Vanaf 1858, tijdstip waarop de Handelsbeurs een aanzienlijke groei kende ten gevolge van de economische en industriële bloei van het land, leidden de kleine afmetingen en de bouwvalligheid van de verschillende lokalen ertoe dat de beursmiddens bij de gemeente gingen aandringen op de bouw van een nieuwe beurs. Dit bouwwerk werd een prioriteit op de lijst der werken van openbaar nut. Onder de ingediende voorstellen bevond zich het voorstel van de architect Leon Suys die, gesteund door verschillende petities, de goedkeuring kreeg van de gemeenteraad.

In 1865 werd in het saneringsproject van Leon Suys - een project dat de stadskern op gezondheidsvlak moest saneren (door o.a. de overbrugging van de Zenne van de Zuidlaan tot aan de Antwerpselaan) - de oprichting voorzien van een groot centraal gebouw gebruikt door de Handelsbeurs en de Centrale Hallen om de economische activiteit van het Brusselse centrum te doen heropleven.

De overeenkomst werd in februari 1868 ondertekend; op 15 juni 1868 werden de plannen goedgekeurd door het College. Het gebouw werd ingeplant op de plaats van het klooster van de Minderbroeders, dat dateerde uit de de 13de eeuw en waarvan de ruïnes nog te bezichtigen zijn in het ondergronds museum in de Beursstraat. In oktober 1869 werd met de bouw aangevangen en op 27 december 1873 werd het gebouw vervroegd ingehuldigd met een groot bal in aanwezigheid van Koning Leopold II en van Koningin Maria-Henriëtta, alsook van de Graaf en de Gravin van Vlaanderen. Nadien werden de werken nog enkele maanden verdergezet, zodat de beursactiviteit er pas kon uitgeoefend worden in de loop van het tweede trimester van 1874.